Peter Alkeryd

Coach för dig som är företagsägare eller i ledande position.


Huvudcoach Peter Alkeryd

Jobbar för mycket och leder för lite?

Många tidigare klienter har jobbat i ohållbara situationer - hög stress, en enorm ambitionsnivå och ett väldigt stort kontrollbehov. Samtidigt vill de bygga självgående företag, skapa bättre lönsamhet och få balans i livet.


Bra ledarskap handlar om att kunna leda utifrån sina styrkor och skapa utrymme för det som får dig och företaget att växa.

En extern part som håller dig på banan.

Med en extern part har du chansen att hålla dig på banan. Du får tid att konkretisera hur du vill utveckla bolaget, hur du minskar stress och skapar fokus. En plan framåt. Verktyg för att utvecklas som ledare. Delegera. Sätta mål. Följa upp. Coachande förhållningssätt. Skapa en tydlig struktur. Och på sikt - tillväxt och bättre lönsamhet.

Kundcase

Resultat av Coaching

Bli av med stress • Stress under längre perioder är skadligt och kan leda till utmattning. Är det värt det?
 • Som NLP-Coach lär jag dig strategier hur du ska tänka för att minska din stressnivå. Hur du förebygger så att stressen inte inträffar och hur du hanterar den om den ändå skulle uppstå.
 • Med mindre stress fattar du bättre beslut och blir en bättre ledare. Utmaningen är att ta sig dit.

en plan för bolagets utveckling


 • Under coachingen får du hjälp att skapa perspektiv som gör det möjligt för dig att konkretisera de viktigaste prioriteringarna.
 • Jag leder genom frågor, men jag har erfarenheter från många olika branscher att bidra med.
 • Många svar kring hur brukar komma när man vet var man vill nånstans. Med min hjälp kan du få hjälp att se över både vart du vill nånstans samt budget, marknadsföring och försäljning. Jag nyttjar ibland personer i mitt nätverk för expertkunskap.

Utvecklas som ledare


 • Detta är ett av de områden som har potential att skapa störst skillnad. Om du kan få hela teamet / alla teamen att bli bättre tillsammans - vilken skillnad hade det skapat?
 • Jag lär ut konkreta verktyg för att skapa ett coachande förhållningssätt, ge feedback, hålla medarbetarsamtal, ta svåra samtal, hantera konflikter mm.
 • Vid behov gör vi ledarskaps- eller teamanalyser för att du ska få en bild över hur du bör rikta fokus i ledarskapet. Med fördel så jobbar vi parallellt med coaching av teamet.

Boka kostnadsfri demo-coaching

En demo-session på 45 min online


 1. Hur ser just dina utmaningar ut?
 2. Vilka verktyg behöver du?
 3. Hur känns det? Har vi en grund för ett bra samarbete?

Efter en kort presentation av varandra riktar vi fokus på dig och de utmaningar du står inför. Ett gott resultat av demon-coachingen är att du har fått en bild av hur coaching kan hjälpa dig samt en början till konkreta lösningar.

Vad tycker kunderna?

Vad säger rådande forskning?


 • 70% av engagemanget på en arbetsplats kan härledas till ledarskapet (källa: Gallup)
 • 8 av 10 på våra arbetsplatser är oengagerade eller aktivt urkopplade (källa: Gallup)
 • 7 av 10 chefer lider av stress eller ångest (tidningen Chef)
 • En majoritet av chefer är osäkra på deras förmåga att leda i rådande komplexitet och osäkerhet (IBM study)