Utvecklar företag och individer genom företagskultur

KULTURMÄTNINGAR

Som certifierad användare av CTT - Culture transformation tools - kartlägger vi hur ditt företag mår. Kartläggningen resulterar i en rapport som visar hur er personal upplever nuläget i organisationen och vad de önskar för att må bra och utvecklas. Mätningen kopplas med fördel till ledarutveckling samt delaktighet genom workshops med personalen. 

LEDARUTVECKLING

Med hjälp av LDR - Leadership developement 360 report - samlar vi feedback från medarbetare som visar hur de upplever ledaren, samt vad de tror ledaren behöver för att nå sin fulla potential. Rapporten är mycket omfattande och knyts samman med individuella coachingsessioner. COACHING

Huvudcoach Peter Alkeryd är certifierad professionell coach genom ICF (International coach federation) samt NLP (Neuro lingvistisk programmering) master practitioner. 


Peter har en lång erfarenhet av att coacha individer och grupper i frågor kring både välmående och affärsutveckling. 

Varför jobba med företagskultur för att utveckla verksamheten? 

En av de hemliga ingrediensen som får medarbetare att må bra, öka engagemang och produktivitet är kultur. Kultur definierar vi som värderingar, beteenden och behov som vi alla människor har. 


Modellen vi jobbar efter kartlägger och ger dig ledtrådar till vad och var i organisationen du behöver jobba för att dina ledare och medarbetare ska nå sin fulla potential. 

En bra företagskultur: 

  • Gör att era medarbetare mår bra och känner att de utvecklas. 
  • Ökar engagemang och produktivitet och därmed lönsamhet.
  • Lockar till er talanger samtidigt som ni minskar personalomsättning och sjukskrivningar. 
  • Stärker ert varumärke gentemot kunder och intressenter. Ni blir en dynamisk anpassningsbar organisation. 

PROCESSEN

1. kulturmätning

Mätningen blir ett diskussionsunderlag för ledningen och en utgångspunkt i de insatser vi kommer överens om. 


Rapporten är omfattande och visar kulturell hälsa samt kulturell entropi (missnöje & oro). 

Sammanställningen ger också en överblick över hur och vad ni fokuserar på samt hur det upplevs av medarbetare. 


Mätningen följ med fördel upp 6-12 månader senare. 

2. workshop med företagsledning

Genom en inledande workshop får ni hjälp att  tolka och dra egna slutsatser av resultatet. Hur påverkar den nuvarande kulturen era ekonomiska resultat? Positivt? Eller hur mycket kostar det er med rådande missnöje? 


Vi tar fram målsättning för det kulturella förändringsarbetet och en grund för den kultur ni önskar. Det kan innefatta vision, mission och värdegrund men anpassas utifrån ert sätt att arbeta och leda. 

3. Implementering & Åtgärder

Exempel på åtgärder

Ledarutveckling inklusive 360 analys

Vision, mission, värdegrundsarbete

Individuell coaching


Stort fokus även på att genom bl.a. workshops  skapa stor delaktighet hos alla medarbetare. Lyssnande på behov och önskemål. Samtal kring värderingar, beteenden och kring fedback. 

Om culture transformation tools (CTT)

Konceptet kring Culture Transformation Tools är grundat av Richard Barrett och drivs av hans företag Barrett Values Center. Deras vision handlar om "Discover what truly matters". I kulturmätningarna är det precis det som kommer fram. Vad individer tycker är viktigt, vad de upplever och vad de önskar i sin organisation. 

Barrett Values Center är en global organisation med ett stort nätverk av konsulter över hela världen, varav vi är en del av. 


Se nedan källor för tips och inspiration kring det ni står inför.  

Seven level of Consciousness

Var i organisationen ligger ert fokus och energi?


Modellen är en utveckling av Abraham Maslows behovstrappa.

Case studies

Konceptet har använts globalt i större och mindre företag, bl.a. Volvo av de större. Läs några case-studies för att få inspiration hur ni kan tackla era kulturutmaningar. .

artiklar

Richard Barrett har skrivit en rad artiklar kring kultur och ledarskap. Vilken input behöver du till er organisationen?

videos

Videos som förklarar modeller och tankesätt kring "Culture Transformation Tools".