#Agile lab

Detta är en nätverksgrupp för dig som vill utforska jobba agile och applicera det på dina rådande utmaningar.


Vi tror att agila tankesätt behövs mer än nånsin i dessa Corona-tider. Vi tror inte att det finns en given lösning, utan att vi måste hitta strategier som utforskar och låter oss experimentera oss fram. Likaså har vi upplevt ett stort behov av att prata om utmaningarna och olika mindset för att hitta lösningar.


Vi genomför 5 digitala träffar i kombination med några inspelade videos för att höja kunskapsnivån och ha ämnen att ta spjärn mot i disukssioner.

Om Agile

Agile härstammar från IT, men appliceras nu ofta i många andra sammanhang; organisationsutveckling, ledarskap, sälj, eller marknadsföring.


Det finns några principer och värderingar som utgör ramverket, men det verkliga värdet är vad du kan ta till dig för att utveckla dig och din verksamhet.

Inga lösningar

I agile lab ger vi inspel och ny kunskap, men den största nyttan skapas av ditt deltagande tillsammans med andra.


Det finns inga färdiga lösningar eller magiska knep. Vi tror på att utforska tillsammans med andra utifrån i ett brett perspektiv. Att de svar du själv hittar är de som kommer vara de bästa.

Vad?

Vi erbjuder en utforskande process där du får ta upp några av dina utmaningar och vi ser till hur de kan lösas med en agil approach.


Vi har lång vana av att facilitera workshops och du kommer bli ledd på ett interaktivt sätt med stora möjligheter att påverka innehållet som vi skräddarsyr utifrån er som är med.

#Agile lab, mars 2020

Priser & villkor

Pris:

Fullpris: 12.900:-

Early bird: 9.900:- (tom 10/4)


Innehåll:

5 faciliterade träffar

4 utbildningsvideos


Tider & datum:

Start i mitten av april

Diskussionsforum varje onsdag 11:30-13:00.


Övrigt

Delta 1-2 personer från deltagande företag, 50% rabatt för person 2.

Facilitatorer

Helgi Gudmundsson


Har i mer en 15 år utvecklat individer, team och organisationer inklusive privata, not-for-profit, och inom startup sektorn, främst inom områden ledarskap, kommunikation och utveckling av högpresterande team. 

Under de sista 5 åren har Helgi haft huvudfokus på Agilt arbetssätt inom Ledarskap och HR och är idag en Agile People Coach, facilitator och utbildare på certifierings utbildningar inom Agilt Ledarskap och HR.  Som beteendevetare med inriktning arbets- och organisationspsykologi lägger Helgi stor vikt på att tillämpa evidensbaserad forskning och modeller.


Parallellt är Helgi ansvarig för att driva Agile People’s nätverk av facilitatorer globalt, är medskapare till Agile People’s certifierings-utbildning inom Agilt Ledarskap, och organisatör till Agile People Swedens konferensen, samt övriga mindre event på olika tema inom Business Agility.Peter Alkeryd


Har senaste 10 åren jobbat med att coacha, utbilda och leda utvecklingsprocesser med både storbolag och start ups. Peter är certifierad professionell coach (ICF-PCC) samt NLP-Master Practitioner.


Peter har stort fokus på att utveckla organisationer genom att coacha ledare och team samt att kartlägga (mäta) företagskultur (Barrett Values-konsult). Peter är utbildad ekonom och agil projektledare via IHM.


Peter har varit mycket i rollen som ”kreativitetskonsult” för att katalysera nytänkande. Kunderna har stått inför tuffa konkurrenssituationer eller nya förutsättningar på marknaden vilka har krävt ett nytt sätt att tänka, nya erbjudande eller nya affärsmodeller.


Peter har även varit utbildningsledare och coach för ett 100-tal start-ups. Lång erfarenhet av att utbilda inom entreprenörskap; att ta fram och paketera affärsidéer, se över affärsmodeller, anpassa marknadsföring, budgetering och försäljning.