Coaching - medveten utveckling

Om förändringsprocesser

Jag hjälper människor inom ett brett spektra av områden; stress, självkänsla, inre ledarskap, mål, karriärutveckling, viktnedgång, rädslor, fobier (flyg, höjd, orm, spindlar, vatten, social mm), utmattning/utbrändhet, ångest, vara mer närvarande, finna energi, och en del annat. 


Gemensamt för alla dessa områden är att jag lär dig ett bättre inre ledarskap för att du ska vara den vill eller komma dit du vill. Med utgångspunkt utifrån vem du är, din passion och dina utmaningar. 


En del förändringar handlar om acceptans, förlåtelse och ödmjukhet tillsammans med tillit. Du är bra som du är och du har redan alla de resurser du behöver. Men du kanske behöver nån som visar dig det och lär dig plocka fram resurserna. 


Andra förändringar handlar om att du skapar helt nya mekanismer inom dig som leder till andra beteenden och handlingar. 

kompetens & erfarenhet

  • ICF Professional Certified Coach (ICF-PCC, International coach federation) 
  • NLP Master Practitioner (Neuro Lingvistisk Programing) 
  • Certifierad användare av Culture Transformation Tools (Barrett Values center)
  • Coachar och utbildar även blivande fallskärmshoppare i luften och på marken som AFF instruktör. FRÅGOR & SVAR OM COACHING

Hur går det till att bli coachad? 

I en normal session leder jag dig med frågor utifrån ett mål som du själv sätter upp. Min främsta uppgift är;  


1) Se till att vi jobbar mot målet 

2) Se till att du får resultat direkt. 


Jag blandar samtal och övningar för att skapa perspektiv och skapa nya infallsvinklar. Finns det en obekväm eller smärtsam bakgrund berör vi förhållningssätt och hantering av jobbiga känslor. En normal session är 90 min. 

Hur länge ska man gå till en coach?

Så länge eller kort du vill. 


De flesta får ut mest av en lite längre process, 6-12 månader. Men några är nöjda med att ha fått en ”spark i baken” under 1-3 sessioner. Jag vill att du löser dina problem och har inga mer preferenser än så. 


I en längre process finns mer utrymme för utforskande och man kan tydligare följa förändringen. 

Hur ska man välja coach?

Eftersom ”coach” inte är en skyddad titel, kan i princip alla kalla sig coach. Men väljer du en som har mer utbildning från en mer välkänd organisation och dessutom är certifierad ökar du chanserna att få bra resultat för insatsen. Givetvis är erfarenheten lika viktig. 


Mitt tips är att träffa den du funderar att bli coachad av och se vilket intryck det ger dig och om personkemi som uppstår. Det ska kännas bra att gå till sin coach! (Även om hen kanske gör dig obekväm ibland). 

Chef / ledare / företagare (alla priser exklusive moms) 


Ledarutveckling 6 månader:

360 Ledarskapsanalys (LDR)

12 sessioner

Paketpris 35.000:-Privatperson (alla priser inklusive moms) 

1.500:- för enstaka sessioner

Månadsabonnemang (2 sessioner / månad) 2.500:-

Fastpris 6 månader paket 14.900:- (2 sessioner / månad)


Tema föreläsningar

"Inre ledarskap" (utifrån offert) 

 "Mindre stress - mer välmående & styrka" (utifrån offert)

Hur skapar man en bra företagskultur? (utifrån offert)