Om Peter Alkeryd

Jag är certifierad professionell coach genom ICF (ICF-PCC) och har lång erfarenhet av att hjälpa företagare och ledare att utvecklas.


Anledningen till att jag trivs med att jobba som coach är både att det är väldigt utvecklande samt att jag gillar energin som skapas i mötet med klienten. Jag står ofta vid sidan och lyssnar mycket, men nyttan skapas när jag kliver in och utmanar genom frågor eller perspektiv.


De bästa lärdomarna jag fått genom coaching är både genom succéhistorier med klienter, men också genom case som inte har gått som man tänkt sig. Jag vet aldrig på förhand hur eller vad som ska komma ut av sessionen, vilket är en stor del av tjusningen. Riktigt bra sessioner skapas av den intuitiva känslan som uppstår när man utforskar nya saker. Bakom det intuitiva finns en tydlig struktur kring hur man som coach leder och ser till att vi har rätt fokus genom sessionen.


Bakgrund som präglar mig som coach

Livserfarenhet

Jag har flera starka livserfarenheter med mig som har ökat min förståelse och ödmjukhet inför det vi möter. Likaså många affärsutmaningar bakom mig sedan 10-12 år med flera olika företag i helt olika branscher, med både lyckat och mindre lyckat resultat.


Jag strävar mycket efter att skapa balans i mitt eget liv, lyckas för det mesta ganska bra. Viktigt för mig är att träna (främst yoga och handstående), få tid till att varva ner vid min flygel (är oskolad pianist, fd gitarrist), få tid till att brygga egen öl och att komma ut i skogen med min fru och våra två barn. Detta ger mig den återhämtning jag behöver för att må bra, vara en bra man, pappa och driva mitt bolag på det sätt jag strävar efter. När jag lyckas mindre bra, vet jag att jag behöver komma tillbaka till min kärna med det som fyller på mig.


Företagande

I mitt företagande har jag haft verksamheter inom musikbranschen, som kreativitetskonsult, inom fallskärmshoppning och parallellt med att utbilda och coacha på olika sätt. Jag har i olika roller lett både team, styrelsearbete och ideella verksamheter. Det är angenäma utmaningar men ibland sliter man nästan sitt hår i frustration. .

Affärscoach

Jag har varit affärscoach åt ett 100-tal start-ups och hållit utbildningar inom företagande, marknadsföring, sälj, ekonomi, budget och framför allt affärsplanering. Min styrka är inte bara att kunna tänka strategiskt och branschspecifikt utan snarare att se människan bakom och identifiera drivkrafter. Det har gjort att jag har kunnat hjälpa människor att hitta rätt som ledare eller företagare.


Min coachresa startade när jag utbildade mig till professionell coach på Gothia Akademi i Göteborg. Utbildningen var ettårig och blandade ICF:s metodik med NLP. En fantastisk utbildning och jag samarbetar idag med en av deltagarna kring utbildningar inom agilt ledarskap.


Jag ville dock söka ännu djupare kunskap och se hur mycket man kunde pusha förändring, fortsatte därför att utbilda mig till "NLP Master Practitioner" i England för grundaren av NLP, Richard Bandler. Förutom ovärderliga kunskaper så var det nyttigt att bara se vilken förändring som kunde hända på ofta häpnadsväckande kort tid. Jag fick bl.a. uppleva "stage hypnos" och även bota fobier med en tre meter lång Boaorm på scenen. Fortsatte även med en utbildning för Paul Mckenna och Rcihard Bandler inom hypnos för att bättre förstå de tillstånd vi rör oss i dagligen.


Sammanfattningsvis har jag ett stort driv att se dig som människa, företagare och ledare och hjälpa dig att utvecklas.

Certifieringar

ICF-PCC

ICF - International Coach Federation är världens största branschförbund för coacher. Jag innehar den näst högsta certifieringen: Professional certified coach (ICF-PCC)


För uppnå denna certifiering krävs både djup teoretisk kunskap samt minst 500h praktisk coaching. (jag är uppe i ca 1500 nu).

NLP Master practitioner

NLP (Neuro-Linguistic programming) utvecklades av Richard Bandler och John Grinder. De studerade beteendet hos framgångsrika människor, främst terapeuter och hypnotiserör och kartlade mönster kring språket, kroppen, hjärnan o tankar samt vilka strukturer som skapades. NLP är både metodik och delvis en attityd.


Teknikerna gör det möjligt att kraftigt ändra känslomässig påverkan av något. Därför kan någon efter en NLP session bli ganska förvånad över hur annorlunda det behandlade upplevs efteråt.

Barrett Values center

Barrett Values Center är en global organization som har tagit fram mätverktyg att jobba med värderingar och ledarskap. Deras motto handlar om "discover what truly matters".


Jag använder verktygen främst för ledarskapsanalyser, men även team- och organsiationsanalyser. Det ger ett gediget underlag och mervärde till coachingen. I en ledningsgrupp eller ett team så ger det ett samtal på en helt annan nivå, då det speglar hur nuläget faktiskt är.
Coach Halmstad är varumärket jag jobbar med. Företaget heter Skydive Adventures West AB, 556972-5277. Namnet kommer från min bakgrund som fallskärmsinstruktör. Inom bolaget har jag senaste åren bedrivit mest coaching och företagsutbildningar.