referenser

Referensuppdrag

Med nedanstående kunder har jag gjort insatser som löpt över 1-2 år eller kortare med t.ex. ett par workshops.

Gemensamt är att de flesta är tillväxtbolag och har ofta (men inte alltid) en ägare som själv är aktiv i bolaget. I flera fall har vi jobbat med dennes ledarskap och struktur för att ta bolaget dit hen vill. Det är intressant att se hur bolagen och ägare/ledare/entreprenörerna utvecklas. Flera av nedanstående har gjort helt otroliga resor.

Från utbränd till företag med 10 anställda på 2 år

Har hjälpt en klient under 2 år på resan från att ha varit utmattad till att först komma tillbaka och sedan starta upp och nu driva ett företag med 10 anställda. Nu är utmaningen att bygga ett bra team och att växa in i rollen som ledare. Hon jobbar med visionen att skapa världens bästa arbetsplats. Jag agerar coach åt både henne och teamet samt leder en extern grupp som agerar advisory-board.

Chefshandledning för coachande ledarskap

Mot en kund på en av våra större myndigheter agerar jag chefshandledare och hjälper till att utveckla ett coachande ledarskap. Jag lär ut modeller för hur man leder med frågor och hur man blir en bra lyssnare. Detta har varit väldigt användbart i medarbetarsamtal, för att lösa konflikter och för att skapa en annan dynamik i teamet om ca 20 personer.

Leda teamet snarare än vara den som utför

En tredje kund jobbar mycket med skapa mer initiativ och engagemang i sitt team. Från att ha varit den som utfört mycket till att försöka ta en mer övergripande roll och leda sitt team genom att coacha och skapa bra förutsättningar. Här har vi t.ex. tittat på hur man hittar en bra struktur och innehåll för möten och hur man visualiserar det så att hela teamet kan följa utvecklingen.